< WELKOM >

Neurologie is het medische specialisme dat zich bezighoudt met de diagnose en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggemerg, de zenuwen en de spieren.

Ziekten die onderzocht en behandeld worden door een neuroloog zijn zeer verscheiden.
De meest voorkomende zijn: migraine, dementie, ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson, epilepsie, beroerte, MS, hersenschudding, geknelde zenuwen in armen en benen, zenuwontstekingen, ALS, whiplash.

De klachten die onderzocht worden door een neuroloog zijn zeer verscheiden.
De meest voorkomende zijn: hoofdpijn en aangezichtspijnen; op het hoofd gevallen; een scheef gezicht; dubbelzien; duizeligheid en evenwichtsstoornissen; geheugenstoornissen; spraakstoornissen; aandachtsstoornissen; verwardheid; beven; rusteloze benen; abnormale bewegingen; bewustzijnsdalingen en flauwvallen; stuipen; slaapstoornissen; pijn en krachtsverlies in armen of benen; tintelingen in handen of voeten; spierpijnen en spierkrampen.

De klinische neurofysiologie omvat de verschillende onderzoeksmethoden van het zenuwstelsel zoals electroencefalografie (EEG) en electromyografie (EMG).